Bibliometrické služby

Národní technická knihovna se snaží rozšiřovat nabídku svých služeb směrem k vědeckým pracovníkům a studentům doktorského studia, kteří publikují v základním a aplikovaném výzkumu.

Nástrojem, který by mohl usnadnit jejich práci, je bibliometrie. Nejčastěji se o ní mluví při hodnocení publikačních výsledků, hodnocení dopadu základního a aplikovaného výzkumu (scientometrie) nebo při rozhodování o jeho financování. Jde především o kvantitativní hodnocení, které pomocí citační analýzy hodnotí produktivitu a citační dopad práce výzkumného pracovníka.

Co nabízíme?

Registrovaným zákazníkům a neregistrovaným uživatelům nabízíme:

Konzultace

  • Naučíme Vás, jak efektivně vyhledávat v citačních databázích.
  • Ukážeme Vám, jak rychle nalézt Vaše publikace a jak určit jejich h-index.
  • Pomůžeme se správou Vaší publikační činnosti díky identifikátorům autora jako je ORCID, ResearcherID nebo Scopus Author ID.
  • Obrátit se na nás můžete, pokud hledáte impact factor nebo další citační metriky hodnotící vědecké časopisy.
  • Neváhejte nás kontaktovat, a to i v případě, že Vás zajímá něco jiného.

Tato služba je zdarma.

Přehled publikační činnosti

Na základě Vámi poskytnutého jména autora a dalších náležitostí jsme schopni vyhotovit rešerši zaměřenou na citovanost Vašich publikací ve zdrojích dostupných v NTK. Jde o vypracování seznamu autorových publikací, který je orientován na Vaše výsledky v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. V případě Vašeho zájmu může být součástí rešerše jednoduchá citační analýza.

V NTK pro svou práci využíváme hlavně citační databáze a zdroje jako je Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports, Google Scholar a další (oborové a patentové) databáze. Je nutné upozornit, že zmíněné zdroje se primárně zaměřují na angloamerickou provenienci a některé vědní obory jsou pokryty pouze částečně (společenské a humanitní vědy).

U této služby platí stejné podmínky jako v případě rešeršních služeb NTK.

Jak si naše služby objednat

V případě Vašeho zájmu o konzultaci nebo dotazu nás kontaktujte emailem na: bibliometrie@techlib.cz nebo telefonicky: 232 002 535. Přehled publikační činnosti autora lze objednat jako rešerši pomocí objednávkového formuláře. Neváhejte a obraťte se na nás.


Původní autor: Jakub Szarzec

Editor: Eli Blažků Poslední změna: 16.2. 2022 08:02