Bibliometrické služby

Bibliometrie se zabývá statistickou analýzou publikačních výstupů (knih, článků, konferenčních příspěvků apod.) a jejich dopadu. Ve vědecké publikační činnosti jde nejčastěji o stanovení tzv. citačních metrik, které pomocí citačních analýz hodnotí produktivitu a citační dopad práce výzkumného pracovníka (h-index) nebo kvalitu časopisu (např. Impact factor, CiteScore).

Zdrojem dat pro bibliometrické (scientometrické) analýzy jsou zejména citační databáze, z nichž nejznámější jsou Web of Science a Scopus.

Pokud byste rádi s někým detailně probrali vyhledávání v citačních databázích, nebo byste se chtěli poradit ohledně správy publikační činnosti, domluvte si konzultaci – stačí vyplnit formulář. Konzultace jsou poskytovány zdarma, registrace v NTK není nutná.

Příklady témat konzultací:

  • Efektivní vyhledávání v citačních databázích Web of Science a Scopus:
    • články (dle tématu, citovanost, zásadní články);
    • autoři (h-index, nejvíce publikující v oboru);
    • časopisy (indexované v databázích, zjištění impact factoru, časopisy dle kvartilu).

  • Udržování přehledu nad vlastní publikační činností pomocí autorských identifikátorů (identifikátorů autora jako je ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID)

Na základě jména autora a dalších náležitostí nabízíme vypracování přehledu publikační činnosti (rešerše) – tj. seznamu autorových publikací, se zaměřením na citovanost nalezených publikací z oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

Vyhledání výsledků a citovanosti probíhá ve zdrojích dostupných v NTK, nejčastěji se jedná o citační databáze a zdroje jako je Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports, Google Scholar a další (oborové a patentové) databáze. Zmíněné zdroje se primárně zaměřují na zdroje v angličtině a některé vědní obory jsou pokryty pouze částečně (společenské a humanitní vědy).

Pro tuto službu platí stejné podmínky jako v případě rešeršních služeb NTK, k objednání využijte  objednávkový formulář.

Web of Science a Scopus jsou citační databáze vědecké literatury. Kvůli přísným podmínkám, kterými musí časopis projít před zařazením do jedné z těchto databází (podmínky WoS, podmínky Scopus), se jedná o vhodná místa pro nalezení informací vysoké kvality.

Obě tyto databáze navíc umožňují poskytnuté výsledky analyzovat (WoS, Scopus), takže vám mohou pomoci určit nejdůležitější články, autory, časopisy, nebo konference ve vašem oboru.

Jedná se o licencované elektronické databáze, pro přístup k nim je tedy třeba využít buď předplatného vaší knihovny (NTK) či instituce, nebo si zaplatit osobní přístup.

Materiály NTK

Další volně dostupné zdroje


Editor: Jana Orlová Poslední změna: 15.11. 2022 14:11