Podpora začínajících výzkumníků

Poskytujeme podporu doktorandům a dalším začínajícím výzkumníkům. Konkrétně vám můžeme pomoci v následujících oblastech:

  • Vyhledávání a organizace akademických zdrojů při psaní dizertace, odborných článků, konferenčních příspěvků a grantových žádostí (např. odborné informační databáze, citační manažery).
  • Porozumění základním konceptům tzv. vědecké komunikace (publikační proces, recenzní řízení, akademická integrita, nástroje pro online prezentaci výzkumných a vzdělávacích úspěchů – např. ResearchGate, ORCID).
  • Identifikace seriózních a srozumitelných zdrojů týkajících se rozvoje učitelských a badatelských kompetencí a dovedností potřebných pro výzkum.
  • Porozumění systému hodnocení vědy, asistence při používání a interpretaci citačních metrik (h-index, journal impact factor, altmetriky) a používání nástrojů k tomu určených (Web of Science, Scopus, apod.).
  • Používání LaTeXu při psaní odborných textů.
  • Nástroje, které vám pomohou při psaní odborných textů v angličtině (Ludwig.GuruGoogle Scholar).

Workshopy, webináře a konzultace

Poskytujeme webináře a workshopy na různorodá témata, které jsou připraveny na míru pro doktorandy a začínající výzkumné pracovníky. Aktuální nabídku najdete v rozvrhu.

Kromě jednorázových lekcí spolupracujeme s ČVUT na pořádání kurzu Scientific Writing and Publishing in English.

Velmi rádi se s vámi potkáme i při individuálních konzultacích, kde se budeme věnovat vašim specifickým dotazům. Konzultace jsou zdarma, trvají obvykle jednu hodinu a jsou k dispozici všem (nejen registrovaným uživatelům).

Přístup k odborným zdrojům

Registrací v NTK získáte přístup k širokému spektru vědeckých článků, e-knih a dalších zdrojů. K jejich vyhledání můžete mimo jiné použít Vyhledávač NTK (návod) nebo Google Scholar (po propojení prostřednictvím knihovních odkazů).

Neváhejte také využít našich služeb dodávání dokumentů, nebo možnosti navrhnout knihovně zakoupení konkrétní knihy, časopisu nebo databáze, která doposud není v naší nabídce.

Průvodci a návody

Využijte naše průvodce obory k získání informací o odborných zdrojích pro určitý obor, nebo prozkoumejte návody, které vám pomohou s vyhledáváním a psaním.

STEMskiller poskytuje odkazy a anotace na kvalitní volně dostupné informace v angličtině pro začínající výzkumníky a jejich mentory se zaměřením na rozvoj výzkumných, učitelských a dalších přenositelných dovedností. STEMskiller také poskytuje navigaci napříč spektrem základních témat výzkumu a výuky: vědecko-výzkumné dovednosti, vzdělávání a výuka, management kariéry, akademická angažovanost, přesah, spolupráce a transdisciplinarita.

Bibliometrické služby a rešerše

  • Naučte se efektivně vyhledávat v citačních databázích.
  • Rychle dohledejte své publikace a h-index.
  • Udržujte si přehled nad svými publikacemi pomocí autorských identifikátorů (ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID).
  • Zjistěte impact factor časopisu nebo další citační metriky.

  

 

Vyzkoušejte STEMskiller, který obsahuje anotované odkazy na kvalitní volně dostupné materiály pro rozvoj výzkumných, učitelských a dalších přenositelných dovedností.

Chtěli byste se s někým poradit o doktorátu a jeho výzvách? Zkuste se obrátit na Českou asociaci doktorandek a doktorandů.

Kontaktujte nás

 info@techlib.cz

 +420 232 002 535

Rychlé odkazy

 
 
Editor: Barbora Šátková Poslední změna: 14.9. 2023 09:09