Podpora studentů vysokých škol

Studentům bakalářských a magisterských programů poskytujeme, kromě elektronických a tištěných odborných zdrojů, podporu při práci s informacemi. Nejčastěji pomáháme studentům v souvislosti s psaním seminárních a závěrečných prací. Konkrétně se s námi můžete poradit například ohledně:

  • Vyhledávání informací na určité téma (odborné články a knihy, normy, statistiky, spolehlivost a relevance informací).
  • Využívání odborných databází (např. IEEE, Web of Science a další) a vyhledávačů knihoven, nástrojů jako Google a Google Scholar.
  • Zpracování informací při psaní seminárních a závěrečných prací nebo jiných školních projektů – struktura odborného textu (závěrečné práce), výzkumná otázka.
  • Citování (tvorba seznamu literatury, parafrázování, různé typy dokumentů) a používání citačních manažerů pro organizaci informačních zdrojů (CitacePRO, Zotero, Citavi, EndNote).
  • Používání LaTeXu při psaní odborných textů.

Workshopy, webináře a konzultace

Každý semestr pořádáme semináře, kterých se mohou (zdarma) zúčastnit všichni zájemci, včetně těch, kteří nejsou registrovaní v NTK. Především pro pisatele závěrečných vysokoškolských prací je potom určena série workshopů/webinářů Jak na závěrečnou práci. Aktuální nabídku lekcí najdete v rozvrhu spolu s odkazem na registraci na konkrétní lekce.

Velmi rádi se s vámi potkáme i při individuálních konzultacích, kde se věnujeme vašim specifickým dotazům. Konzultace jsou zdarma, trvají obvykle jednu hodinu a jsou k dispozici všem (nejen registrovaným uživatelům).

Ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli rádi připravíme workshop "na míru" pro jejich studenty (např. efektivní používání oborových databází, práce s konkrétními citačními nástroji a styly apod.). Zašlete nám své návrhy na info@techlib.cz

Průvodci a návody/Vzdělávací materiály NTK

Využijte naše průvodce obory k získání informací o odborných zdrojích pro určitý obor, nebo prozkoumejte návody, které vám pomohou s vyhledáváním a psaním:

  • Jak začít psát – rady, jak postupovat při výběru a zpřesňování tématu práce a jak vyhledávat a organizovat zdroje informací.
  • Videonávody z cyklu Napíšu diplomku (Moravskoslezská vědecká knihovna) – série krátkých videí shrnující tipy a zkušenosti z psaní závěrečné prace.
  • Vzorové středoškolské práce (přírodovědná, humanitní) názorně ilustrují, jak psát odborný text. Jsou určeny nejen středoškolským studentůma učitelům, ale všem, kdo píší první odbornou práci (seminární, bakalářská apod.).

Přístup k odborným zdrojům

Registrací v NTK získáte přístup k širokému spektru odborné literatury v elektronické i tištěné formě (odborné knihy a články, skripta, normy, ad.). Velká část těchto zdrojů je přístupná také vzdáleně. K vyhledání konkrétních zdrojů můžete mimo jiné použít Vyhledávač NTK (návod) nebo Google Scholar (po propojení prostřednictvím knihovních odkazů).

Neváhejte také využít našich služeb dodávání dokumentů, nebo možnosti navrhnout knihovně zakoupení konkrétní knihy, časopisu nebo databáze, která doposud není v naší nabídce.

 

Jak na závěrečnou práci

Píšete závěrečnou práci a potřebujete načerpat inspiraci? Podívejte se na naše návody nebo materiály z minulých seminářů.

Kontaktujte nás

 info@techlib.cz

 +420 232 002 535

Rychlé odkazy

 
 
Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 2.5. 2023 11:05