Jak začít psát

Vybrali jste si téma seminární, bakalářské či diplomové práce a chtěli byste začít psát. Než ale vůbec začnete, je dobré se připravit. Tento průvodce vám pomůže ujasnit téma, najít zdroje a zhodnotit, k čemu vám budou dobré. Když si nebudete vědět rady, vždy můžete přijít na konzultaci. 

Téma

Prací na bakalářce/diplomce strávíte spoustu času, zkuste si vybrat téma, které vás zajímá.

Snažte se, aby téma nebylo příliš široké:

Např. Srovnání ekonomiky Francie a Anglie

 • zohledňovat všechny segmenty ekonomiky je sebevražedné (vybrat si třeba jen cestovní ruch)
 • nemít žádné místní nebo časové omezení nedává smysl (v čem pak tkví to porovnání?)
 • zpracovat toto téma bude nadlidský výkon

Téma by nemělo být až příliš konkrétní, abyste vůbec měli šanci najít k němu nějaké zdroje

Např. Rozdíl ve spotřebě čokolády M&M v Remeši a Liverpoolu v létě roku 1951 u seniorů ve věku 70-80 let

 • k takovému tématu bude extra obtížné najít data a literaturu (těžko se tím někdo zabýval a vy už to nezměříte)

(POZOR – při zadávání tématu do systému se někdy doporučuje, aby bylo trochu vágní pro případ, že jej budete potřebovat v průběhu psaní změnit)

S vymezením tématu vám nejlépe poradí váš školitel nebo jiný odborník na danou oblast. Pokud píšete vaši první práci, bakalářka nebo diplomka někoho jiného vám pomůže ujasnit si, jak to má celé vypadat. Zkuste si ve školním repozitáři najít závěrečné práce z vaší katedry/ústavu a nebo na podobné téma, jaké máte vy. Z posudků oponenta a školitele se dozvíte, jak byla práce hodnocena, v čem byly klady/nedostatky.

Myslete na to, že psát nezačnete jen tak z ničeho nic – nejdřív musíte něco přečíst a v tématu se zorientovat.

Hledání zdrojů a psaní

Při hledání knih, článků a informací obecně se zamyslete:

Co přesně hledám – jakou informaci chci najít, bude se od toho odvíjet tvorba klíčových slov a jejich kombinování? Příklad příliš obecné X konkrétně zvolené kombinace klíčových slov:

Global warming AND polar bear

(hodí se v začátcích, když prozkoumávám terén a ujasňuju si, jaké problémy spojené s medvědy a globálním oteplováním můžu řešit)

X

„global warming“ AND „polar bear*“ AND „population size“ AND "hunting success rate" AND „Hudson bay“ NOT Greenland

(konkrétní zadání pro získání informací o tom, jak globální oteplování ovlivňuje populaci medvědů v závislosti na úspěšnosti jejich lovu v Hudsonově zálivu, ne v Grónsku)

K čemu mi to bude – zdroj, se kterým pracuji, pro mě musí být nějak užitečný, jinak ztrácím čas. Předtím, než začnu číst 20ti stránkovou studii v AJ si projdu obsah a přečtu abstrakt – tím zjistím, co a jak autor dělal a k čemu došel – pak zhodnotím, jestli má smysl přečíst to celé.

Kam to dám – zkuste si načrtnout strukturu práce, co zhruba budete psát v jaké kapitole. Každá škola má vlastní pokyny týkající se struktury – řiďte se jimi. Kombinujte klíčová slova tak, abyste měli dostatek materiálu a podložené informace k obsahu jednotlivých kapitol. Z informací, které se dočtete, si dělejte výpisky a řaďte je podle načrtnuté struktury, budete to sice ještě předělávat, ale v tuto chvíli už vlastně píšete.

Jak to ocituju – hned na začátku myslete na to, že zdroj, který použijete, musíte ocitovat. To znamená, že budete potřebovat vědět minimálně:

 • kdo je za text zodpovědný – autor (fyzická osoba/organizace)
 • název (knihy/článku/webové stránky/videa)
 • kdo informaci vydal – hlavně u tištěných knih a časopisů
 • časové údaje – u knih rok vydání, u věcí na webu datum zveřejnění/změny

Pokud většinu těchto informací nemáte, hledejte jiný zdroj. Dávejte taky pozor na to, zda je zdroj vhodný.

Jaké zdroje použít

K napsání bakalářky/diplomky zkuste vycházet z více typů zdrojů, každý je totiž v něčem přínosný:

Bakalářky a diplomky – můžete se jimi inspirovat (ale pozor na plagiátorství) zvláště u oborů, které mají mnoho studentů píšících na podobné téma (např. Ekonomika malého podniku – je velká pravděpodobnost, že teoretická část bude u všech prací podobná, nemůže být ale stejná). Vždy se podívejte na oba posudky. Nemusíte se omezovat pouze na vaši katedru/ústav, ale pozor – jiné školy mohou mít jiné požadavky na zpracování práce. Podívejte se na seznam zdrojů, ze kterých autor vycházel – třeba tam najdete dobré tipy.

Encyklopedie – Wikipedie/Encyklopedie Britannica nejsou úplně zdroje, které byste citovali ve své práci, dovedou však být užitečné zejména v začátcích, kdy se seznamujete s tématem a ujasňujete si klíčová slova. Přepínání mezi jazykovými verzemi navíc často usnadní problémy s překladem z/do AJ.

Přehledové publikace – (např. Handbook of Robotics, Companion to…) často zpracovávají vývoj a historii oboru, současné trendy, směr jakým se obor vyvíjí atd. Porozumění kontextu je jedna z věcí, kterou musíme prokázat během psaní naší práce. V tomto typu publikace najdeme informace, které můžeme uplatnit především v úvodu a v teoretické části práce.

 • Stanoví definice
 • Ujasní terminologii a vývoj oboru
 • Zavádí zkratky (např. HRI – human-robot interaction)
 • Nastíní kontext

Články a studie – bývají kratší a zaměřené na konkrétní problém. Často popisují aplikaci nějaké metody na konkrétním příkladu.

 • Jaké přístroje se používají
 • Jak se měří/získávají data
 • Jak se vyhodnocuje
 • Jak se interpretují výsledky
 • Jaké jsou výhody/nevýhody použití

Zjistíte, jak byste mohli postupovat vy, když uplatníte stejné/podobné metody. Taky zjistíte, že už někdo dělal stejnou/podobnou věc – v čem ji vy děláte jinak? Očekáváte jiné výsledky? Tyto případy je dobré zmínit a vysvětlit, proč jsme se tak rozhodli – prokazujete tím znalost problematiky.

Dostupné knihy ve fondu Národní technické knihovny

The craft of scientific writing Academic writing : a handbook for international students Writing science : how to write papers that get cited and proposals that get funded Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práceHow to write successful essays, dissertations, and examsFrom research to manuscript a guide to scientifi writing

Doporučené webové stránky

Původní autor: P. Tassanyi

Editor: Olga Martinová Poslední změna: 1.2. 2021 17:02