Geodézie a kartografie

Ve fondu NTK je pro vás k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné referenční zdroje a webové stránky.

Knihy z fondu Národní technické knihovny

Nově došlá čísla tištěných časopisů z oblasti Geologie

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů.

Sledujte novinky z geodézie a geologie

Elektronické knihy

Ve fondu NTK najdete také e-knihy z oblasti geodézie. Pro vyhledání elektronických knih v konkrétních databázích doporučujeme vyzkoušet tyto databáze:

Tištěné knihy

Knihy z oblasti geodézie jsou umístěny ve 4. a 5. nadzemním podlaží, publikace z kartografie naleznete v 6. NP. Podrobnější rozmístění na regálech naleznete v následující tabulce:

Obor Regál Signatura
Zeměměřictví 4B030-034 TA501-TA625
Stavební geodézie 4B032-034 TA545
Železniční geodézie 4B178 TF210
Geodetická astronomie 5B024-028 QB273-QB343
Fyzikální geodézie 5B025-028 QB281, QB334
Kosmická geodézie 5B026-028 QB201, QB281, QB343
Matematická geodézie 5B028 QB283
Matematická geografie. Kartografie 6A037-039 GA1-1776

Doporučené knihy

Online články

Plné texty článků z odborných databází je možné vyhledávat v multivyhledávači Summon NTK. Pro přesnější vyhledávání použijte přístup do jednotlivých databází a e-časopisů:

Elektronické časopisy

Doporučené tituly

ISSN Název časopisu
0009-2541 Chemical Geology
1432-1394 Journal of Geodesy
1211-488x Zeměměřič

Tištěné časopisy

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti geodézie jsou umístěny ve studovně časopisů ve 3. nadzemním podlaží. Další časopisy zaměřené na geodézii si můžete vyhledat prostřednictvím katalogu NTK.

Referenční zdroje

Původní autor: Drahomíra Dvořáková

Editor: Vojtěch Turek Poslední změna: 1.12. 2021 15:12