Závěrečné práce

Než začnete hledat

Vysokoškolské závěrečné práce mohou představovat cenný zdroj informací. Z tematicky podobných obhájených prací můžete získat představu o tom, jakou mají strukturu a jak k tématu přistupují. Nezapomeňte si u zajímavých prací projít seznam použitých zdrojů. Často jako samostatnou kapitolu najdete užitečné shrnutí dosavadní literatury (angl. literature review). Buďte však kritičtí – ne všechny závěrečné práce jsou důvěryhodné. Podívejte se, jak byla daná práce hodnocena.

Kde hledat

Práce z určité fakulty nebo katedry

Nově odevzdávané práce jsou ukládány v elektronické podobě do úložišť jednotlivých univerzit – nejčastěji se setkáte s označením „repozitář“. Pokud hledáte novější práce z konkrétní fakulty nebo katedry, hledejte v příslušném úložišti, např. ČVUT nebo VŠCHT. U některých škol je omezen přístup k plným textům. Záznamy o starších pracích, které nejsou k dispozici elektronicky, najdete zpravidla v katalogu knihovny dané školy.

Práce s určitým tématem napříč různými školami

Pokud chcete hledat závěrečné práce z více škol najednou, použijte tyto vyhledávače:

Úložiště českých univerzit

Úložiště dalších univerzit

Plné texty prací z následujících škol jsou v naprosté většině volně dostupné:

Editor: Alena Chodounská Poslední změna: 31.8. 2020 16:08