Závěrečné práce

Než začnete hledat

Vysokoškolské závěrečné práce mohou představovat cenný zdroj informací. Z tematicky podobných prací můžete například získat představu, jak závěrečnou práci strukturovat a nebo jakými způsoby lze k danému tématu přistupovat. Nezapomeňte si u relevantních prací projít seznam použitých zdrojů a kapitoly obsahující shrnutí dosavadní literatury (angl. literature review). Buďte však kritičtí – ne všechny závěrečné práce jsou důvěryhodné a mohou obsahovat chyby. Podívejte se, jak byla daná práce hodnocena.

Kde hledat

Práce z určité fakulty nebo katedry

  • Nově odevzdávané práce jsou ukládány v elektronické podobě do úložišť jednotlivých univerzit –  tzv. „repozitářů“. Pokud hledáte novější práce z konkrétní fakulty nebo katedry, hledejte v příslušném úložišti, např. ČVUT nebo VŠCHT. U některých škol je přístup k plným textům omezen.
  • Záznamy o starších pracích, které nejsou k dispozici elektronicky, najdete zpravidla v katalogu knihovny dané školy.

Práce napříč různými školami

Pokud chcete hledat závěrečné práce na určité téma z více škol najednou, použijte tyto vyhledávače:

Úložiště českých univerzit


Úložiště dalších univerzit

Plné texty prací z následujících škol jsou v naprosté většině volně dostupné:

Zahraniční závěrečné práce

Zahraniční závěrečné práce je možné vyhledávat přímo v repozitáři vybrané univerzity/instituce, nebo prostřednictvím vyhledávače Google Scholar či jiných souborných vyhledávačů a úložišť, které umožňují přístup k pracím napříč institucemi. 

V tomto průvodci uvádíme pouze výběr ze souborných a univerzitních repozitářů. Pokud vás zajímají závěrečné práce z určité instituce, která zde není uvedena, zkuste vyhledat repozitář této instituce prostřednictvím jejího názvu a klíčového slova (např "MIT repository").


Národní a další souborné repozitáře

Vybrané institucionální repozitáře

Spravuje

Eva Dostálková

Eva Dostálková

Obory

Biologie a biotechnologie, Jak vyhledávat závěrečné práce

Rychlé odkazy

Původní autor: Alena Chodounská
Editor: Eva Dostálková Poslední změna: 11.3. 2024 13:03