Google Scholar

Google Scholar je nástroj pro vyhledávání odborných informací (článků, výzkumných prací, materiálů z konferencí, diplomových prací, atd.). Kromě samotného vyhledání dokumentů, také odkazuje na volně přístupné plné texty.

Navíc je možné Google Scholar nastavit tak, aby vytvářel odkazy na plné texty dokumentů z databází předplácených NTK, VŠCHT nebo ÚOCHB. Další užitečné funkce najdete v podrobném návodu.

Rádi zodpovíme případné dotazy – zeptejte se nás nebo přijďte na konzultaci.

Nastavení Knihovních odkazů (propojení s NTK)

Po nastavení vám Google Scholar nabídne plné texty dokumentů z databází předplácených NTK (pro registrované uživatele).

Na úvodní stránce Google Scholar jděte do menu (ikona v levém horním rohu), klikněte na Nastavení, přejděte na Knihovní odkazy a vyhledejte National Library of Technology - Full text @ NTK. Zaškrtněte a uložte.

Propojení můžete nastavit i pro další knihovny/instituce (včetně VŠCHT či ÚOCHB ).

Google scholar - knihovní odkazy

Vedle vyhledaných článků/dokumentů, ke kterým NTK předplácí přístup, se ve výsledcích vašeho hledání zobrazí odkazy na plné texty Full text @ NTK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na plný text v NTK.

Google scholar - knihovní odkaz na plný text v NTK

Při procházení výsledků v Google Scholar si všímejte, v jakých databázích je uloženo nejvíce dokumentů relevantních pro vaše téma. Pro přesnější výsledky pak můžete vyhledávat přímo v konkrétní databázi nebo časopise.

Další užitečné funkce Google Scholar

Detailnější popis těchto funkcí najdete v podrobném návodu. 

Podrobný návod

Kromě funkčních odkazů na další stránky zde najdete popis fungování Google Scholar, tipy pro vyhledávání a rozšířené vyhledávání, práci s výsledky (citace, související dokumenty, Moje knihovna), nastavení knihovních odkazů, automatických upozornění, dále informace o odborných profilech autorů a citačních metrikách, či srovnání s dalšími vyhledávacími nástroji.

Editor: Kristina Millerová Poslední změna: 24.3. 2023 14:03