DataCamp - Ponořte se do datové analýzy s NTK!

Národní technická knihovna ve spolupráci s platformou DataCamp přináší online vzdělávání v oblasti data science.

V rámci programu DataCamp Donate se podařilo Národní technické knihovně získat volné licence pro využívání eLearningové platformy DataCamp.

DataCamp je světově rozšířenou platformou pro interaktivní výuku v oblasti datové analytiky, business intelligence a strojového učení. Prostřednictvím krátkých videí a praktických příkladů pokrývá širokou paletu okruhů v oblasti práce s daty, a to jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušené profesionály z oboru.

Kdo z DataCampu může těžit nejvíce:

 • Studenti a vědečtí pracovníci, kteří potřebují analyzovat svá data
 • Lidé, kteří hledají cestu pro rekvalifikaci a vstup do nového odvětví pracovního trhu
 • Nadšenci do dat
 • Zájemci o programovací jazyky Python, R či SQL

Výhody pro uživatele:

 • Obsah pro všechna témata a úroveň znalostí v oblasti data science
 • Lze využívat bez nutnosti instalace dalšího software (vše probíhá v okně internetového prohlížeče)
 • Praktická cvičení na reálných případových studiích
 • Intuitivní rozhraní a volitelnost látky, kterou potřebujete probrat.

Co se v DataCampu lze naučit:

 • Lépe pracovat s tabulkami v Excelu
 • Čistit data před jejich analýzou
 • Připravit data pro další vizualizaci
 • Základy programování a práce se souvisejícími aplikacemi

DataCamp je komerční službou, od které NTK získala možnost využívat pilotního přístupu omezeného počtu licencí pro zaměstnance a registrované uživatele. Přístupy jsou registrovaným uživatelům NTK s vyrovnanými závazky vůči knihovně poskytnuty bezplatně. Proto věříme, že přidělené licence budou uživatelé využívat aktivně a efektivně.

Které technologie si lze v DataCampu osvojit:

V případě zájmu o přístup prosím vyplňte následující formulář. Počet volných licencí je omezen, a tak neváhejte s vyplněním formuláře.
Přidělení licence není automatické. Licence budou přidělovány v souladu s podmínkami DataCampu. NTK si vyhrazuje právo licenci nepřidělit, přidělování nových licencí ukončit a také licence neoprávněným nebo neaktivním uživatelům odebrat.

Politika DataCampu požaduje převádění nevyužívaných účtů na vážné zájemce. Licence mohou být tedy dostupné později a budou přiděleny oprávněným uživatelům, kteří si zažádali dříve, ale nedostalo se na ně z důvodu překročení limitu dostupných licencí v době vyplnění formuláře.

Aktuálně nemáme žádné volné licence, registrace je pozastavena.

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Po přihlášení ke svému účtu NTK můžete registrovat svůj zájem zde:

Formulář 'DataCamp at the NTK' je k dispozici pouze přihlášeným uživatelům.

Věděli jste, že o DataCampu píše i druhý nejcitovanější časopis na světě, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)? Více informací naleznete zde: https://doi.org/10.1073/pnas.2026725118

 

Editor: Poslední změna: 21.6. 2023 11:06