Objednávka zasílání obsahů časopisů (Current Contents)

Tyto služby jsou provozovány také prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK).

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.
Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30

Objednávka Current Contents
Vaše interní číslo objednávky
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Objednávka bude potvrzena příjemcem.
Bez zadání všech potřebných údajů nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit.

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 21.6. 2023 11:06