Ekonomické vědy

Použijte tento oborový portál, pokuď hledáte relevantní informační zdroje z oblasti ekonomie a managementu, které se dotýkají techniky, přírodních a aplikovaných věd. Uživatelům je k dispozici sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněna o další užitečné online zdroje.

Elektronické knihy

Další doporučené databáze

Tištěné knihy

Knihy z oblasti ekonomické teorie, řízení a práce, obchodu a financí jsou umístěny na 6. patře NTK na regálech 6A57-6B007 a označeny signaturou HA-HJ. Podrobnější rozmístění naleznete v tabulce:

Obor Regál Signatura
Statistiky 6A057-63 HA1 - HA39
Statistické údaje 6A064-71 HA154 - HA4737
Ekonomická teorie. Demografie 6A072-103

HB1 - HB846.8

HB848 - HB3697

Hospodářské cykly 6A104 HB3711 - HB3840
Ekonomická historie obecně 6A105-108 HC1 - HC92
Řízení průmyslu 6A135-167 HD28 - HD70
Hospodářský růst, rozvoj, plánování. Využití půdy 6A168-172

HD72 - HD88

HD101 - HD1395.5

Zemědělská ekonomika 6A173 HD1401 - HD2210.2
Průmysl. Pracovní síla 6A174-184

HD2321 - HD4730.9

HD4801 - HD8943

Zvláštní průmysl a obchod 6A185-208 HD9000 - HD9999
Obchod obecně 6A241-247 HF1 - HF1186
Mezinárodní ekonomické vztahy. Clo, volný obchod 6A248-254

HF1351 - HF1647

HF1701 - HF2701

Obchod v konkrétních zemích 6A251-254 HF2999 - HF4055
Podnikání 6A255-276 HF4999.2 - HF6182
Finance obecně. Peníze 6A277-280 HG1 - HG1496
Bankovnictví 6A281 HG1501 - HG3550
Úvěry, dluhy, půjčky 6A282 HG3691 - HG3769
Deviza, mezinárodní finance 6A283-284 HG3810 - HG4000
Řízení financí, finanční management 6B001 HG4001 - HG4285
Investice 6B002-4 HG4501 - HG6051
Pojištění 6B005 HG8011 - HG9999
Veřejné finance 6B006-7 HJ1 - HJ9940

Doporučujeme

Historický fond

 • Kromě aktuálních publikací nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920. Přečtěte si  recenze na vybrané tituly. 


Nenašli jste knihy, které potřebujete v našem fondu? Navrhněte knihu k zakoupení, nebo si ji objednejte pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS) nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMS).

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na ekonomické vědy.

Open access časopisy v DOAJ

Doporučené časopisy

Tištěné časopisy

Aktuální čísla tištěných časopisů najdete ve studovně časopisů ve 3. nadzemním podlaží v sektoru 3D umístěné v regálech 007-012.

Odborné online databáze

 • Bluenomics - Economics at your Fingfertips - Komponovaná databáze makroekonomických údajů z oficiálních zdrojů (Eurostat, Worldbank, OECD, atd.) nabízí rychlé a jednoduché graficky prezentované přehledy statistických dat pro Českou republiku a další země, jednotlivě i v mezinárodním srovnání. Většina údajů z databáze je k dispozici zdarma. Studenti a akademici mohou po registraci v Academic Account grafy i data zdarma exportovat (registrace vyžaduje, aby doména e-mailové adresy byla univerzitní).
 • Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science - Online časopis, který se věnuje výzkumu empirických generalizací v oblasti marketingu, spotřební-ho trhu a obchodních strategií.
 • Monetary Trends - Přehled monetárních a finančních trendů.
 • NBER Macrohistory Database - Databáze historických ekonomických dat předválečné a meziválečné historie 20. století, se zaměřením na výrobu, výstavbu, zaměstnanost, obchod, transakce finančního trhu a vládní politiku.

Ekonomické terminologické slovníky online

 • AmosWeb Gloss*arama - Databáze více než 2 000 ekonomických termínů a konceptů.
 • Investopedia - Dictionary - Terminologické slovníky portálu Investopedia poskytují definice více než 6 tisíc pojmů z oblasti obchodu a investic, finančnictví a bankovnictví.
 • Stock Market Terminology - Přehled pojmů a jejích význam z oblasti akciových trhů.

Statistiky a analýzy

Zprávy a informace významných mezinárodních ekonomických a finančních institucí

 • ECB - European Central Bank - Evropská centrální banka (ECB) je centrální banka pro jednotnou evropskou měnu, euro. Portál poskytuje podrobné zprávy a statistiky.
 • IMF - Mezinárodní měnový fond - Výroční zprávy Výkonné rady IMF informují o aktivitách, politice, organizaci a řízení fondu. Analyzují světovou ekonomiku s důrazem na platební problémy, úrokové míry, světový obchod, mezinárodní likviditu a aspekty vývoje mezinárodního měnového systému. Zprávy od roku 1996 do současnosti.
 • OECD iLibrary – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - Online knihovna obsahuje data, zprávy a analýzy OECD. Nejznámějším dokumentem je OECD Factbook - Economic, Environmental and Social Statistics. OECD iLIbrary zahrnuje zprávy dalších mezinárodních institucí, např. International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), Programme for International Student Assessment (PISA) a International Transport Forum (ITF).
 • TED –Total Economy Database - Databáze ekonomických ukazatelů 125 zemí světa od roku 1950 až do současnosti. Zaměřuje se na tyto údaje: HDP, populace, celková zaměstnanost, roční pracovní doba, produktivita a ekonomický rust. Databázi provozuje významná nezisková ekonomická instituce The Conference Board.
 • World Bank - Světová banka - Zprávy World Development Report (WDR), analýzy a databáze statistických údajů Světové banky jsou průvodcem po současném stavu ekonomiky, práce, sociálních podmínek a životního prostředí současného světa. Souhrnná data Světové Banky o České republice zde.

Další užitečné informace

 • American Economic Association - Resources for Economists (RFE) - Více než 2 000 informačních zdrojů American Economic Association, slovníků, encyklopedií, registrů, univerzit, grantů, konferencí a dalších ekonomických zdrojů na internetu. Skvělým nástrojem portálu je plnotextový vyhledávač Econ Search Engine.
 • MIT Guides - Portál odborných ekonomických informací a zdrojů Massachusetts Institute of Technology.
 • Cornell University Library Guides - Portál odborných ekonomických informací a zdrojů Cornell University.
 • ECONBIZ – Find Economic Literature - Portál pro vyhledávání ekonomických zdroju a online časopisu, který poskytuje ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (Německá národní ekonomická knihovna).
 • ECONLIB - Virtuální ekonomická knihovna Econlib poskytuje informační zdroje v ekonomických oborech. Je provozována Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS) a knihovnou CERGE-EI. Pro přístup do licencovaných elektronických informačních zdrojů je nutné přihlášení knihoven VSE nebo CERGE-EI.
 • ekospace.cz - Přednášky formou videí z oboru mikroekonomie a makroekonomie, dokumenty, publikace a další materiály jsou na tomto webu poskytovány zcela zdarma. 
 • Peníze na útěku - web ČNB zaměřený na finanční vzdělávání.

Původní autor: A. Kučerová, P. Procházková

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 19.1. 2021 10:01