Architektura počítačů

Architektura počítačů je ve fondu NTK zastoupena svazky přibližně od poloviny 20. století, především díky cizojazyčným časopisům a knihám, které jsou v současnosti uloženy ve skladu. Většinu z knih ve volném výběru je možno nalézt na regálech 3A/047-3A/050 a 6D/076-6D/078, časopisy pak ve studovně časopisů.

Novinky

Nové knihy z oboru Informatika a výpočetní technika

USB complete : the developer's guide Computer systems architecture Exploring BeagleBone : tools and techniques for building with embedded Linux Digital electronics : a primer - introductory logic circuit design High-bandwidth memory interface Secure smart embedded devices, platforms and applications

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů, včetně oborů elektrotechniky, techniky a ostatních.

Původní autor: Pavel Žák

Editor: Jan Červenka Poslední změna: 24.3. 2022 10:03