Počítačové sítě

Fond NTK obsahuje řádově tisíce knih zaměřených na počítačové sítě, které naleznete převážně v sektoru 4D/091-4D/106. Lze je dohledat pomocí katalogu NTK, jejich přehled pak naleznete v záložce Knihy. NTK také zprostředkovává několik tisíc elektronických knih díky platformě Ebook Central (dřívější Ebrary) a SpringerLink.

Novinky

Nové knihy z oboru Informatika a výpočetní technika

Encyclopedia of cloud computing OpenStack essentials : demystify the cloud by building your own private OpenStack cloud Introduction to communication networks Network and data security for non-engineers DDoS attacks : evolution, detection, prevention, reaction, and tolerance SSL and TLS : theory and practice Network science New trends in perceptions and use of domain names - critical and comparative analysis of the modern domain name universe CCNA : výukový průvodce Foundations of modern networking : SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud Cover: Opportunistic mobile social networks Hacking : praktický průvodce penetračním testováním Industrial communication technology handbook Cover: Síťové aplikace a jejich architektura Design of modern communication networks : methods and applications Cover: Počítačové sítě Cover: Mastering exchange server 2013

Nově došlá čísla tištěných časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D. Ve studovně jsou umístěny nejnovější ročníky časopisů, včetně oborů elektrotechniky, techniky a ostatních.

Elektronické knihy

Tištěné knihy

Knihy na toto téma jsou uloženy převážně ve 4. a 6. patře:

Obor Regál Signatura
Síťová zařízení 4D/092 TK5105.53-TK5105.546
Electronic villages 4D/096 TK5105.83
Cloud computing 6C/305 QA76.585
Architektura počítačových sítí 4D/091-4D/092 TK5105.52-TK5105.525
Protokoly a standardy 4D/092 TK5105.55-TK5105.58
Bezpečnost počítačových sítí 4D/092-4D/093, 4D/068 TK5105.59
Počítačové sítě (všechna díla) Multiple locations TK5105.5-TK5105.9
Adresářové služby 4D/093 TK5105.595
Internet 4D/096-4D/100 TK5105.875.I57
LAN (lokální sítě) 4D/093-4D/096 TK5105.7
MAN (metropolitní sítě) 4D/096 TK5105.85
Telematika 4D/093 TK5105.6
WAN (globální sítě) 4D/092-4D/106 TK5105.87-TK5105.8887

Doporučené knihy

Webové stránky

Původní autor: Pavel Žák

Editor: Jan Červenka Poslední změna: 24.3. 2022 10:03