Strojírenství

NTK vlastní literaturu ze strojírenského odvětví od počátku 17. století a tento fond se neustále rozrůstá. Čtenářům je tudíž k dipozici rozsáhlá sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Elektronické knihy

Doporučené tituly

Tištěné knihy

Knihy z oblasti Strojírenství jsou umístěny ve 4. nadzemním podlaží na regálech 4C/055-4C/203 a označeny signaturou TJ1-TJ1570. Knihy o dopravních prostředcích se nalézají ve 3. nadzemním podlaží na regálech 3A/075-3B/029. Podrobnější rozmístění fondu uvádí následující tabulka.

Obor Regál Signatura
Technické kreslení. Počítačová grafika. CAD 5D/168-5D/206 T351-T385
Konstruování. Konstrukční návrhy. Modely 4A/065-4A/069 TA174-TA177
Aplikovaná mechanika. Inženýrská mechanika 4A/090-4A/105 TA349-TA359
Strojírenství (Obecně). Strojnické tabulky 4C/086-4C/099 TJ1-TJ160.5
Mechatronika 4C/100 TJ163.12
Zdroje energie & Úspory energie 4C/101-4C/103 TJ163.13-TJ163.5.W66
Elektrárny & Akumulace energie 4C/103 TJ164-TJ165
Mechanika strojů. Dynamika & Kinematika. Kmitání 4C/104-4C/105 TJ170-TJ179
Mechanismy a jejich pohyb. Převody (vč. Ozubená kola) 4C/106-4C/107 TJ181-TJ210
Autonomní stroje. Inteligentní mechanismy. Roboty 4C/110-4C/114 TJ210.2-TJ211.495
Řízené systémy. Automatické řízení. Mikrokontroléry 4C/127-4C/139 TJ212-TJ225
Konstruování strojů a technické kreslení 4C/140-4C/141 TJ227-TJ240
Výroba strojů & Části strojů 4C/142-4C/146 TJ241-TJ254
Spalovací motory & Tepelné motory 4C/146-4C/151 TJ254.5-TJ265
Turbíny 4C/152-4C/153 TJ266-TJ267.5
Parní stroje 4C/154-4C/155 TJ268-TJ740
Speciální spalovací motory a jiné pohony 4C/157-4C/160 TJ751-TJ805
Obnovitelné zdroje energie 4C/161-4C/163 TJ807-TJ830
Hydraulické stroje. Čerpadla a čerpací technika 4C/164-4C/170 TJ836-TJ935
Pneumatické stroje & Vakuová technika 4C/171-4C/175 TJ940-TJ1030
Stroje vyjma pohonů, části strojů (vč. Ložiska) 4C/176-4C/182 TJ1040-TJ1119
Strojírenské dílny, dílenská praxe, obráběcí stroje 4C/183-4C/199 TJ1125-TJ1345
Dopravní a manipulační technika (dopravníky, jeřáby, výtahy) 4C/200-4C/201 TJ1350-TJ1418
Zvedáky a lisy 4C/202 TJ1425-TJ1475
Zemědělské stroje. Šicí stroje. Jiné speciální stroje 4C/203 TJ1480-TJ1570
Motorová vozidla & Motocykly 3A/075-3A/122 TL1-TL484
Aeronautika / Letectví. Letecké inženýrství 3B/001-3B/025 TL500-TL778
Raketový pohon. Rakety 3B/026 TL780-TL785
Astronautika / Kosmonautika. Vesmírné lety 3B/027-3B/029 TL787-TL4050
Teplo. Měření teploty. Teploměry 5B/140-5B/141 QC270-QC278.6
Teplo. Termodynamika 5B/141-5B/145 QC310.15-QC319
Teplo. Přenos tepla 5B/145-5B/149 QC319.8-QC338.5
Teplo (Ostatní témata) 5B/140-5B/141 QC251-QC267, QC280-QC310

Doporučené knihy

Historický fond

Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti Strojírenství nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920. Přečtěte si naše recenze na vybrané tituly.

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na Strojírenství

Open access časopisy v DOAJ

Doporučené tituly (ASME)

ISSN Název časopisu
0021-8936 Journal of Applied Mechanics
0022-0434 Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control
0742-4795 Journal of Engineering for Gas Turbines and Power
0022-1481 Journal of Heat Transfer
1087-1357 Journal of Manufacturing Science and Engineering
1050-0472 Journal of Mechanical Design
0742-4787 Journal of Tribology
0889-504X Journal of Turbomachinery
1048-9002 Journal of Vibration and Acoustics

Tištěné časopisy

Abecední seznam tištěných časopisů

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti Strojírenství jsou umístěny ve studovně časopisů ve 3. nadzemním podlaží, na regálech 3D/071-3D/077. Časopisy z oblasti Motorových vozidel, Aeronautiky a Astronautiky najdete na regálech 3D/071-3D/077, časopisy z oblasti Techniky na regálech 3D/045-3D/048.

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů.

Webové stránky

Původní autor: Marek Janik

Editor: Jan Červenka Poslední změna: 24.3. 2022 14:03