KRECon 2017

Mladá věda ještě žije

9. – 10. listopadu 2017, Národní technická knihovna

 

KRECon 2017 je konference určená pro doktorandy a ostatní vědecké pracovníky. Přináší praktické rady (grantová politika, financování, příležitosti), možnost sdílet své zkušenosti a v neposlední řadě možnost vyjádřit se a přispět k prosazení změn týkajících se podmínek doktorského studia a práce mladých výzkumných pracovníků. Tento impulz je přirozeným vyústěním dlouhodobě rostoucího napětí, které vychází z frustrace ze současného stavu „mladé české vědy“.

Jedním ze základních pilířů celého systému výzkumu a vývoje jsou mladí vědečtí pracovníci, především studenti doktorského studia. V České republice však chybí ucelená vize jejich povinností, práv a celkového postavení.

Za léta praxe vznikla změť překážek, mnohdy protikladných nároků a v nejhorších případech nedůstojného zacházení. Skloubit studijní povinnosti, rozvoj kariéry a osobní život se tak stává čím dál tím těžším.

Zúčastněte se proto s námi KRECon 2017, dokud mladá věda ještě žije.

Výsledkem konference má být jasný postoj a soubor doporučení a upozornění, který bude sloužit jako podklad pro dialog s významnými aktéry v oblasti výzkumu, zástupci státní správy a také s politiky.

Konference je určena pro: studenty a absolventy Ph.D. studia a uchazeče o Ph.D. studium.


Co se na konferenci bude dít:

1) Určení charakteristik statusu quo
2) Rozdělení do pracovních skupin a diskuse vybraných témat
3) Sestavení uceleného výstupu
4) Příležitosti – financování, uplatnění, mobilita atd.
5) Prezentace výstupů médiím a přizvaným policy-makers
6) Panelová diskuse
7) Networking

Čtvrtek 9. listopadu 2017

(pro registrované)

10:00 – 12:10

10:00 - 10:10 Zahájení - úvodní slovo Aleš Vlk, Martin Svoboda

10:10 - 10:30 Eva Zažímalová (předsedkyně Akademie věd ČR) – význam mladého vědeckého pracovníka pro systém výzkumu a vývoje v ČR

10:30 - 10:50 Jaroslav Miller (rektor Univerzity Palackého) – postavení doktorandů na veřejných vysokých školách v ČR

10:50 - 11:10 Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (EURODOC) – mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých pracovníků

11:10 - 11:30 Katarína Rentková (ADS) – mladý vědecký pracovník na Slovensku

11:30 - 11:50 Kateřina Cidlinská (ČAD/NKC) – základní charakteristika mladé vědy v ČR

11:50 - 12:10 Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR) – Ph.D. je vědecký titul

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 15:00

Jednání v pracovních skupinách: *

- kvalita doktorských studijních programů a uplatnění jejich absolventů

- status doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a finanční ohodnocení jejich práce

- mezinárodní, oborová a sektorová mobilita doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

* (Přihlaste se při registraci do jedné ze skupin.)

15:00 – 15:20

Přestávka/občerstvení

15:20 – 16:00

Shrnutí závěrů pracovních skupin

16:00 – 18:00

Networking Session

V parteru NTK se představí:

- Dům zahraniční spolupráce

- Grantová agentura České republiky

- Nadační fond Neuron

- Národní kontaktní centrum - gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i.

- Researchjobs

- Škoda Auto

- Technologická agentura České republiky

- Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Od 19:00

KRECon NIGHT

Po vážných tématech je třeba upustit páru.

- Vystoupí: VENTOLIN, MiniKapela, DJ Mike H (Radio 1), DJ Pan Jurd (Radio Wave), multimediální show, bar

Pátek 10. listopadu 2017

(pro registrované a hosty)

9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 10:00

Shrnutí prvního dne - prezentace závěrů pracovních skupin

10:00 – 11:30

Panelová diskuse s přizvanými hosty - obecná diskuse

11:30

Občerstvení

Od 11:30

Prostor pro média

*Moderátor konference:

Aleš Vlk

*Počet míst omezen

Nutná online registrace. Účast zdarma. Konference proběhne bez simultánního překladu.

 
 

Přednášky a přednášející

Eva Zažímalová (keynote speaker)

Eva Zažímalová je předsedkyní Akademie věd ČR (od března 2017). V roce 1979 vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. V roce 1983 získala v Ústavu experimentální botaniky Československé akademie věd vědeckou hodnost CSc. v oboru biologie (fyziologie rostlin). Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR) jako vědecká pracovnice a od roku 2012 na částečný pracovní úvazek také v Biologickém centru AV ČR. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR vedla v letech 2004–2016 Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, v letech 2003–2007 byla zástupkyní ředitele a v letech 2007–2012 ředitelkou tohoto ústavu. V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Jaroslav Miller (keynote speaker)

Jaroslav Miller je od roku 2014 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Studoval historii a filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford. V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do ledna 2014 zastával funkci vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty UP. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Jaroslav Miller obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění.

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło je mladá vědecká pracovnice a podnikatelka v oblasti biomedicínského inženýrství a textilu. Projektová manažerka se zkušenostmi v oblasti mezinárodní spolupráce a specialistka pro vztahy s veřejností v časopise Autex Research Journal. V soukromí se angažuje jako sociální aktivistka podporující ženy ve vědě, zároveň je popularizátorkou vědy. Ewelina má zkušenosti s řízením mladých vědeckých pracovníků na místní a národní úrovni. Je také bývalou členkou představenstva Národního zastoupení doktorandů v Polsku a bývalou předsedkyní Evropské rady doktorandů a mladých vědců s důrazem kladeným na genderovou rovnost, spolupráci mezi podniky a akademickou sférou a na kvalitu vědy a výzkumu. V současné době je členkou poradní rady Eurodoc.

Katarína Rentková

Katarína Rentková působí od roku 2016 ve funkci předsedkyně Asociace doktorandů Slovenska (ADS). Činnost a aktivity ADS ji zajímají od dob doktorandského studia na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Nic se nezměnilo ani po jeho ukončení, kdy začala působit jako odborná asistentka na výše zmíněné fakultě. ADS totiž zastupuje nejen doktorandy, ale i mladé vědecké pracovníky do 35 let. Není jí lhostejné působení doktorandů, mladých vědeckých pracovníků a odborných asistentů na Slovensku. Velmi ráda naváže nové kontakty a spolupráci i s jinými organizacemi - slovenskými, ale i zahraničními, které zastupují jak zájmy studentů, tak i mladých vědeckých pracovníků.

Kateřina Cidlinská

Kateřina Cidlinská je předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD), členkou výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a doktorandkou doktorského programu Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumně se zabývá kariérními drahami ve vědě, konkrétně se zaměřuje na ustavování akademické dráhy, její opouštění, kariérní plánování a mezisektorovou mobilitu. Kromě toho se snaží podporovat studijní a profesní rozvoj začínajících výzkumnic a výzkumníků prostřednictvím mentoringového programu pro doktorandy a postdoktorandy, který založila a třetím rokem koordinuje.

Martin Fusek

Martin Fusek se posledních devět let věnuje problematice transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je absolventem VŠCHT Praha v oboru organické chemie, Ph.D. získal na AV ČR v oboru biochemie. Během své vědecké kariéry pracoval čtyři roky jako postdoktorand v USA a SRN. Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Od roku 2007 je vedoucím procesu transferu technologií na ÚOCHB a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj.

Aleš Vlk (moderátor konference)

Aleš Vlk je absolventem oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorského programu Veřejná vysokoškolská politika na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře CzechInvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2008 je jednatelem společnosti alevia, která se zabývá organizací workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na výzkumné organizace a jejich postavení v systému výzkumu a vývoje v ČR. Současně je ředitelem think tanku TERI zaměřeného na terciární vzdělávání a vědeckou politikou. Působí také jako lektor vzdělávacích modulů, moderátor odborných akcí a externě vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Registrace byly uzavřeny. Děkujeme za Váš zájem.

 

Místo konání

Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6

Mapa

Interaktivní mapa Kampusu Dejvice

 

Ubytování

Tipy, kde se ubytovat v blízkosti Národní technické knihovny

Masarykova kolej***

Thákurova 1, Praha 6,

www.studenthostel.cz/

Bubenečská kolej

Terronská 1023/28, Praha 6, www.suz.cvut.cz/koleje/bubenecska-kolej

Hotel DAP*** (Dům Armády Praha)

Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 973 211 444, + 420 973 211 422

www.daphotel.cz

Hotel Denisa****

Národní obrany 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 224 318 969

www.praha-hotel.cz/hotel-denisa-praha.asp

Diplomat Hotel**** Praha

Evropská 15, 160 41 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 559 212, + 420 296 559 178, + 420 296 559 213

www.diplomathotel.cz/cz/home

Hotel International****

Koulova 15, 160 45 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 537 111

http://internationalprague.cz 

 
 
 

Kontakt

Tereza Pavlíčková
tereza.pavlickova@techlib.cz
232 002 505

Důležité odkazy     

 

Editor: Martin Novák Poslední změna: 10.10. 2018 12:10