Průvodce knihovnou

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

Stavba NTK byla zahájena na podzim 2006, dokončena v prosinci 2008. Knihovna byla pro veřejnost otevřena 9. 9. 2009.

1. NP - parter
2. NP - hala služeb
3. NP - klidová zóna
4. NP
5. NP
6. NP - klidová zóna
Služby NTK

NTK v číslech

 • 1 milion svazků, z toho cca 350 000 ve volném výběru
 • 1 151 studijních míst
 • 480 relaxačních míst, z toho 33 ve venkovních atriích
 • 1 studovna časopisů
 • 1 noční studovna
 • 1 tichá studovna
 • 4 počítačové učebny
 • 18 týmových studoven
 • 2 malé týmové studovny
 • 27 individuálních studoven
 • 661 pc stanic a terminálů
 • 5 000 m² zastavěná plocha
 • 9 podlaží (6 nadzemních, 3 podzemní)
 • 51 434 m² celková plocha
 • 38 661 m² celková užitná plocha
 • 168 182 m³ obestavěný prostor
 • 2,2 mld. Kč celkové náklady na stavbu vč. vybavení


Architekt – autor: Projektil architekti, s. r. o., R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek, spoluautor soutěžního návrhu: Václav Králíček, spoluautor interiéru: hippos design (Radim Babák, Ondřej Tobola)

Generální projektant: Helika, a. s.
Generální dodavatel: Sdružení Metrostav, a. s., a OHL ŽS, a. s.
Projektant části TZB: Žemlička + Pruy, Ingenieur-Planung GmbH, PBA International Prague
Autor centrálního uměleckého díla: Dan Perjovschi

V budově NTK sídlí kromě Národní technické knihovny (integrované s knihovnou VŠCHT a Knihovnou Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR) ještě pobočka Městské knihovny v Praze (1. NP) a Ústřední knihovna ČVUT (5. NP). Do každé z těchto knihoven je nutné se registrovat zvlášť.

Dan Perjovschi - autor centrálního uměleckého díla

1. NP - parter

Parter je přístupný veřejnosti, tedy nejen registrovaným zákazníkům NTK.

V parteru se nachází noční studovna, Ballingův sál, pobočka Městské knihovny v Praze, prodejna odborné literatury, kavárna, Galerie NTK a šatna. Najdete zde i samoobslužné návratové zařízení (vracečku). Vracet knihy lze tedy vždy, když je otevřený parter; poté je možné využít bibliobox umístěný před vstupem do noční studovny.

V parteru je i vstup do samotné knihovny; knihovnu můžete navštívit po vytištění lístku pro „Volný vstup“ (automat najdete nalevo od turniketů u vstupu do knihovny). Zájemci o registraci do NTK si rovněž vytisknou lístek a vyčkají, až vyvolávací zařízení zobrazí jejich číslo. Návštěvnický lístek umožňuje prezenční studium na místě, neumožňuje půjčit si knihu domů či tisknout a další služby. Registrace na rok stojí 100,- Kč, pro studenty, důchodce 50,- Kč.

Ballingův sál

Konferenční sál má kapacitu 246 míst (196 míst a max. 50 míst na balkoně). Je vybaven moderní AV technikou, režií a tlumočnickými kabinami.
Sál je pojmenován podle Karla Josepha Napoleona Ballinga (1805 - 1868), profesora a rektora Polytechnického ústavu, který se významně zasloužil o rozvoj českého pivovarnictví i knihovny ústavu, předchůdkyně NTK.

Ballingův sál

Noční studovna

Díky noční studovně mohou registrovaní zákazníci z řad studentů a vědeckých pracovníků studovat v NTK nonstop; je otevřena od pondělí do čtvrtka od 22.00 do 8.00, v pátek a v sobotu od 22.00 do 10.00 a v neděli od 12.00 do 8.00. Nabízí 49 studijních míst, uzamykatelné skříňky, WC, nadosah jsou automaty na jídlo a pití. Bezpečnost zajišťuje ostraha sedící naproti v recepci.

Parkování

Parkování v podzemních garážích zajišťuje externí firma, nachází se zde 300 stání pro automobily a 200 stání pro kola.

2. NP - hala služeb

Na druhém nadzemním podlaží najdete Centrální pult služeb, kde lze kontaktovat knihovníka, vyzvedávat objednávky ze skladu či dohodnout si konzultaci s knihovníkem.
V hale služeb si můžete půjčovat knihy na samoobslužných výpůjčních zařízeních (tzv. self-checky), vyhledávat v katalozích, tisknout, kopírovat apod.

Hala služeb

Na ochozech nelze přehlédnout kresby od rumunského novináře a výtvarníka Dana Perjovschiho [peržovskiho]. Autor vystavuje v prestižních galeriích po celém světě; jeho koncept pro NTK vybrala komise pro vytvoření „centrálního uměleckého díla NTK“ (bylo osloveno několik zahraničních umělců). Kresby jsou výrazným prvkem v budově NTK, jsou to zejména politicko-filosofické motivy znázorněné na první pohled „infantilní kresbou“.

Celá budova NTK je pojata jako učebnice techniky. Barevné podlahy věrně překreslují technickou mapu průhybů stropních konstrukcí (červená barva znamená minimální průhyb / největší tlak, tj. nad sloupy a kotvicími prvky, modrá barva největší průhyb). Na stropech jsou přiznané technologie, za povšimnutí stojí např. popisky na schodech a dalších konstrukcích.
V knihovně je minimum pevných příček, aby bylo v případě potřeby možné snadno uzpůsobit prostor měnícím se potřebám uživatelů NTK.

Popisky na schodech

3. NP - klidová zóna

Ve 3. NP se nachází kromě regálů s knihami (tzv. volný výběr) studovna časopisů, badatelna historického fondu, počítačové učebny, tichá studovna a místnost Firemních služeb. Na straně u administrativní části je kuchyňka s jídelními a nápojovými automaty, toalety.

Studovna časopisů

Najdete zde v tištěné formě poslední dva ročníky časopisů z oblasti techniky a souvisejících disciplín, příručky, jako jsou slovníky apod., a objemné publikace (např. knihy o umění a architektuře). Na počítačích jsou přístupné elektronické zdroje, u nichž nám licenční podmínky nedovolují nabídnout je přes tzv. vzdálený přístup (tj. možnost využívat po přihlášení obrovské množství elektronických zdrojů odkudkoli). Ve studovně časopisů je přístupná i elektronická databáze technických norem.

Studovna časopisů

Tichá studovna

Tichá studovna je jeden z mála stavebně oddělených prostorů v NTK. Nyní poskytuje prostor pro absolutně tiché studium.

Badatelna historického fondu

Historický fond NTK zahrnuje širokou škálu vědecké literatury od 1. poloviny 16. století až po 20. léta 20. století, kromě techniky jsou zde zastoupeny i dokumenty z humanitních oborů. Fond obsahuje cca 100 000 knihovních jednotek a každoročně je rozšiřován o další přírůstky.
Nejstarší kniha pochází z r. 1525, její první vydání prvního díla slavného německého malíře a vědce Albrechta Dürera a je věnována perspektivě.

4. NP

Ve 4. nadzemním podlaží opět naleznete počítačové studovny, kromě nich jsou tu i týmové studovny. Registrovaní studenti a vědečtí pracovníci si je mohou pronajmout za 30,- Kč za hodinu, ostatní za komerční pronájem.

Místa ke studiu - 4. NP

5. NP

V 5. nadzemním podlaží se mj. nachází Ústřední knihovna ČVUT. Najdeme zde další týmové studovny a v sektoru 5D chemickou literaturu.

6. NP - klidová zóna

V nejvyšším podlaží NTK se nachází druhá klidová zóna, odhlučněné malé týmové studovny, individuální studovny či dvě venkovní atria pro ty, kdo preferují studium na čerstvém vzduchu.

Individuální studovny

Registrovaní zákazníci NTK vybraných zákaznických kategorií si mohou pronajmout jednu z 27 individuálních studoven. Jsou to příčkami oddělené prostory, kde najdou jejich nájemci vše, co potřebují ke studiu či vědecké práci. Za povšimnutí stojí čísla nalepená na dveřích – jsou to různě vysoké koeficienty IQ.

Individuální studovna

Služby NTK

NTK nabízí celou řadu služeb – mezi ty hlavní patří referenční, rešeršní, konzultační a meziknihovní výpůjční služby.

Výpůjční služby

Výpůjčky může uskutečnit pouze zákazník. Host či návštěvník může studovat z fondu ve volném výběru či ve studovně časopisů.

Náš fond je k dispozici ve volném výběru, ve skladu a ve studovně časopisů v 3. NP (nepůjčuje se domů, s výjimkou určitých skupin zákazníků), v badatelně historického fondu ve 3. NP (chráněný historický fond) a v elektronické podobě (cca 17 milionů článků, přístupné z budovy NTK nebo odkudkoliv z prostředí WWW přes vzdálený přístup – přihlašovací okénko na webu).

Elektronické zdroje NTK

NTK nabízí svým zákazníkům články z impaktovaných časopisů prestižních světových vydavatelství, jako jsou Elsevier, John Wiley & Sons, Springer a dalších. Vybrané tituly obsahují i články, které zatím nevyšly v tištěné podobě (preprints, Articles in Press). Do našich elektronických zdrojů patří i citační databáze ISI Web of Knowledge a Scopus, kde zjistíte citovanost autorů, článků a časopisů.

Pro vyhledávání v téměř všech informačních zdrojích knihovny z jednoho místa můžete také využít vyhledávacího pole v horní části každé stránky webu NTK.

Konzultační koutek – referenční a rešeršní služby

Služba je určena pro odbornou i širokou veřejnost.
Zajišťujeme konzultace a poradenské služby při vyhledávání literatury či informací z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Nabízíme pomoc všem, kdo potřebují poradit, jak najít požadovanou informaci. Cílem je pomoci zákazníkům orientovat se v relevantních pramenech informací.

Konzultační koutek

Reprografické služby

Pokud nechcete využít možnosti samoobslužného tisku, můžete si prostřednictvím reprografické služby nechat zhotovit černobílé i barevné kopie do formátu A3 z fondu NTK. Uživatel si může objednat kopie osobně, poštou nebo prostřednictvím www formuláře. Služba je placená.

Meziknihovní výpůjční služby

Služba je určena pro zákazníky NTK a je poskytována zdarma (na publikace je však požadována vratná kauce). Pokud nenajdete požadovaný dokument v NTK, zajistíme výpůjčky dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd z jiných knihoven ČR.

Mezinárodní meziknihovní služby

Služba je určena pro zákazníky NTK a je placená. Pokud není dokument z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd dostupný v ČR, obstaráme jej formou kopie nebo výpůjčky ze zahraničních knihoven.

Virtuální polytechnická knihovna

Službu můžete využívat na základě smluvního vztahu a je placená.
Prostřednictvím této služby můžete získat kopie článků z časopisů obsažených ve fondu účastnických knihoven VPK, aniž byste museli fyzicky navštívit knihovnu, která časopis vlastní.

EOD – Ebooks on Demand

Digitalizace knih (vydaných mezi lety 1500 – 1900) na objednávku. Služba je placená a je přístupná široké veřejnosti.

WiFi připojení k internetu v NTK

Nastavení: bezdrátová síť: NTK- simple. Pohyb mimo povolenou doménu (techlib.cz) je možný pouze po autorizaci zákazníka NTK (přihlášení zákaznickým jménem a heslem). Pokryta je celá budova NTK.

Kontakt

 info@techlib.cz

 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: David Shakhar Poslední změna: 10.10. 2023 16:10